Informace o výuce

Výuka klasická

Výuka angličtiny je organizována formou dopoledních (jen sobota), odpoledních a večerních kurzů. Studenti jsou zařazeni do skupin dle úrovně pokročilosti na základě písemného testu, s vyjímkou začátečníků. Počet studentů ve skupině se pohybuje mezi 4 až 5 studenty. V nabídce je I individuální výuka.

Výuka přes SKYPE

Skype : https://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-windows/downloading/

Učebnice

Učebnice a případně pracovní sešity si žáci hradí z vlastních prostředků, fotokopie doplňkových materiálů, půjčování knih, výukových  DVD a CD  je zdarma.

Intenzita

Intenzita hodin je následující: 1x60 minut, 2x60 minut, 2x45 minut.

Ceny

Ceny jsou stanoveny následovně: 75 Kč/60 minut, 65 Kč za 45 minut ve skupině, jednotlivci 250 Kč/60 minut.

Zápis

Hlavní zápis na následující školní rok probíhá vždy v červnu a v září. Je však možné přihlásit se kdykoliv během školního roku a přistoupit do již probíhajícího kurzu.

Odhlášení

Odhlášení z výuky je nutno provést buď  na konci dvouměsíčního platebního období nebo alespoň měsíc předem. Při rozhodnutí o ukončení pravidelné docházky do hodin uprostřed dvouměsíčního platebního cyklu se předplacená záloha nevrací.

Školné

Školné si posluchači hradí sami. Školné na celý školní rok se platí ve dvouměsíčních splátkách nebo předem při zápisu. Hodiny, které odpadnou důsledkem nedostavení se žáka se neodpočítávají ani nenahrazují. Kvůli organizaci je nutno je předem omlouvat, budˇ telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv. Hodiny, které odpadnou důsledkem nepřítomnosti učitele se odpočítají z následujícího platebního období nebo se po domluvě nahradí.

Školní rok

Všechny kurzy (s výjimkou krátkodobých) trvají vždy deset měsíců (září - červen). Termín prázdin je červenec až srpen, výuka dále neprobíhá v období státních svátků.

Vyučující

Vyučující je aprobovaná učitelka angličtiny (PdF MU Brno, University of Wales, Bangor, certifikát CPE - úroveň C2  na úrovni rodilého mluvčího, členka sdružení
metodiků angl. jazyka AMATE).

Studijní plány

Každý student obdrží studijní plán, aby si mohl kontrolovat průběh hodin a také svůj pokrok, a byl také více motivován.

Osvědčení

Na závěr kurzu obdrží každý posluchač na požádání Osvědčení o absolvování kurzu s uvedenou dosaženou úrovní, která bude stanovena na základě testu.

 

UPOZORNĚNÍ

Parkování

Pro studenty přijíždějící autem je parkování možné jen na parkovišti naproti SOU.