Nabízíme tyto kurzy

1. Všeobecná angličtina

DĚTI

Od 7 až 9 let  anglická učebnice s českým slovníčkem Chatterbox.

Od 10 nebo 11 let anglická učebnice s českým slovníčkem a českým výkladem gramatiky Inspiration.

DOSPĚLÍ

Každý kurz, s výjimkou zápisu začátečníků, má jednoznačně stanovenou vstupní a výstupní úroveň znalostí, která se ověřuje prostředkem testování. Takto je možné ověřit si vlastní pokrok a získat kvalitní zpětnou vazbu. V každém kurzu jsou používány poslechové CD, výukové DVD a internet.

Začátečníci

Tento kurz je určen těm, kteří doposud neabsolvovali žádnou výuku angličtiny nebo pro tzv. „věčné začátečníky“, kteří se nepropracovali k ucelenému pohledu na základní gramatický systém a mají jen velmi omezenou slovní zásobu. Používá se anglická učebnice Headway Elementary s českým slovníčkem a výkladem české gramatiky. Kurz trvá v průměru 2 roky (podle zvolené intenzity hodin) a v jeho průběhu studenti získají znalosti o základních gramatických časech (přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný) a slovní zásobu pro jednoduchou komunikaci v běžných situacích. Součástí kurzu je doprovodné DVD Headway Elementary s 6 konverzačními a situačními epizodami.

Mírně pokročilí

V tomto kurzu je možné pokračovat po dokončení učebnice Headway Elementary nebo jiné učebnice s obdobnou gramatickou strukturou ( přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas, modální slovesa can a must). Výuka navazuje druhým dílem Hedway Pre-Intermediate , pochopitelně s českým slovníčkem a gramatikou i výukovým DVD Headway Pre-Intermediate členěným na 6 konverzačních epizod. Studenti si rozšíří znalosti základních gramatických struktur a poznají i marginální gramatické kategorie. Podstatně by se měla zlepšit schopnost komunikace a také rozšířit slovní zásoba.

Středně pokročilí

V kurzu se pracuje s učebnicí Headway Intermediate,která je v přímé návaznosti na předchozí díl Headway Pre-Intermediate nebo jiné učebnice, které podávají výklad základních gramatických jevů a disponují slovní zásobou v přibližném rozsahu 1000 – 1200 slov. Studenti si podstatně rozšíří znalosti gramatiky a slovní zásoby, jejich komunikace by měla být plynulá a je možný přestup do přípravy na státní zkoušky (SZJZ) nebo Cambridgeské zkoušky ( PET, FCE). Součástí kurzu je český slovníček, výklad gramatiky v češtině a DVD s 6 díly příběhu navazujícího na předchozí díly.

Pokročií

Kurz je vhodný pro ty, kteří již absolvovali některou ze zkoušek a chtějí se připravovat na vyšší stupeň (SJVZ,CAE)nebo pro ty, kteří chtějí dále prohlubovat svoje znalosti a dovednosti v jazyce. Kurz je založen na učebnicích HeadwayUpper-Intermediate a Inside Out Advanced. Výklad gramatiky je v angličtině a slovník anglicko-anglický. Součástí kurzu jsou zprávy a dokumenty z BBC nebo CNN a filmy nebo seriály v původním znění.. Studenti by měli v projevu být blízcí úrovni rodilého mluvčího.

 

2. Obchodní angličtina

Kurz je určen pro mírně a středně pokročilé, kteří mají základní znalosti gramatického systému v angličtině a slovní zásobu v rozsahu 1000 – 1200 slov. V kurzu je kladen důraz na komunikativnost a specifickou slovní zásobu z oborů ekonomika, obchod, finance apod. V tomto kurzu se používá učebnice Business Objectives Intermediate, jejíž součástí jsou 2 audiokazety. Po absolvování kurzu je možno složit Cambridgeské zkoušky BEC Preliminary nebo BEC Vantage. Kurz pomůže zlepšit např. komunikaci se zahraničními obchodními partnery, popřípadě umožní ucházet se o kvalifikované zaměstnání ve firmách se zahraniční účastí nebo v zemích Evropské unie.

 

3. Příprava na státní a Cambridgeské zkoušky

Příprava na státní zkoušky trvá dle intenzity 1 až 1,5 roku a probíhá z učebnic :

SZJZ - gramatika – English Grammar In Use Intermediate, slovní zásoba – English Vocabulary In Use , materiály ke konverzačním tématům z různých anglických materiálů a časopisů, nácvik a rozbor testů a poslechů z Příprava na SZJZ.

SVJZ – gramatika – Advanced English Grammar, slovní zásoba – English Vocabulary In Use Upper-Intermediate, materiály z různých anglických materiálů, novin a časopisů, nácvik a rozbor testů a poslechů na základě testů z předešlých let.

Cambridgeské zkoušky PET,KET, FCE z Practice Tests For KET,PET, FCE.

Cambridgeská zkouška CAE – gramatika – Advanced Grammar In Use, slovní zásoba z Advanced Language Practice , Practice Tests For CAE.

 

4. Konverzace

Konverzační hodiny jsou vhodné pro všechny, kteří jsou na úrovni mírně pokročilí a vyšší Hodiny se opírají o učebnici English Vocabulary in Use a každá hodina má stanovené téma. Kurz nesměřuje ke zvládnutí jazykové zkoušky ale k získání pohotovosti v různých situacích a k aktivnímu využití znalosti slovní zásoby a gramatiky.

 

5. Konverzace přes Skype

Konverzační hodiny realizované pomocí programu Skype mají tu výhodu, že na ně nemusíte docházet a konverzovat můžete v podstatě odkudkoliv. Potřebujete ovšem počítač, sluchátka, kameru a nainstalovaný program Skype. Předplacené hodiny může čerpat i někdo jiný (rodinní příslušníci, přátelé atd.)

 

6. Příprava na státní a profilovou (školní) maturitní zkoušku

Příprava na maturitní zkoušku může být jak individuální, tak skupinová. Příprava procvičuje všechny části maturitní zkoušky na reálných testech a zahrnuje poslechová cvičení a konverzaci v každé hodině.